WordPress hakukoneoptimointi

Nettisivujen hakukoneoptimoinnilla lisää kävijöitä sivuillesi.​

Yrityksen kotisivut näkyviin

Mitä hakukoneoptimointi, eli SEO on ja miten se toteutetaan? Seuraavassa kirjoituksessa käydään läpi niitä kotisivujen hakukoneoptimointia ja siihen liittyviä asioita, joita kannattaa ottaa huomioon jo sisältöä tuotettaessa. Korkea hakukonelöydettävyys on tärkeä osa onnistunutta verkkosivuprojektia.

Hakukoneoptimointi on toimenpide, jolla kotisivut pyritään saamaan mahdollisimman korkealle luonnollisissa hakutuloksissa. Tekemämme kotisivut ovat perustukseltaan aina erittäin hakukoneystävälliset. Jokaiselle sivustolle asennetaan lisäksi hakukoneoptimointia parantava lisäosa, jonka avulla myös hakukoneystävällisen sisällön luominen helpottuu.

Otamme toteuttamiemme kotisivujen hakukonelöydettävyyden henkilökohtaisena haasteena. Näkyvä asiakas on aina hyvää mainosta. Kun yrityksesi näkyy, myös Kotisivupalvelut näkyvät!

Mitkä seikat vaikuttavat kotisivujen hakukonenäkyvyyteen

Kotisivujen hakukonenäkyvyyteen vaikuttaa moni eri asia. Hakukoneoptimointi on pinnan alla monimutkainen kokonaisuus eikä aina täysin pysty ennustamaan miten sivusto hakukoneissa sijoittuu. Kuitenkin on tietyt perusasiat, joilla saadaan vankka pohja hakukonenäkyvyyteen. Kotisivut pisteytetään mm. seuraavia seikkoja huomioon ottaen: käytetyt avainsanat, sivuston rakenne, sivuston ikä, latausnopeus, sivustoon ulkopuolelta tulevien linkkien määrä jne.

Google optimointi - Maksetut ja orgaaniset hakutulokset

Tunnista tärkeimmät hakusanat ja termit

Ensin on löydettävä ne sanat, joita potentiaaliset asiakkaat syöttävät hakukoneen hakukenttään etsiessään palveluita netistä. Yksinkertaisimmillaan hakusanakartoituksen voi tehdä seuraavasti:

  1. Pohdi millä hakusanoilla/termeillä itse etsisit tarjoamaasi palvelua ja kirjaa ne ylös
  2. Tutustu kilpailijoihin ja heidän käyttämiinsä avainsanoihin

Avainsanojen kuukausittaiset hakumäärät voi tarkistaa esim. Googlen Keyword Planner -työkalulla. Samaisella työnkalulla voi myös hakea Googlen ehdottamia hakusanaehdotuksia. Tästä työkalusta lisää alempana.

Käytä avainsanoja oikein

Jokaisen yksittäisen sivun pystyy tehokkaasti optimoimaan 1-4 avainsanalle.

Kaikenkattavaa sivustoa ei pysty tekemään. Yksittäisen sivun pystyy optimoimaan järkevästi muutamille päätermeille. Tämän lisäksi sivu voi tietenkin saada ”sivuosumia” otsikoissa ja leipätekstissä käytettyjen sanojen mukaan.

Tärkeimpien hakusanojen tulisi toistua sivun osoitteessa (URL), sivun otsikkotagissa (title tag), sivun kuvauksessa (description tag) leipätekstin otsikoissa, sekä itse leipätekstissä. Vain näin Google saa käsityksen, että ks. aiheet ovat tärkeässä osassa sivuillasi.

Avainsanoja tulisi käyttää sopivasti niin, että Google älyää sivuston sisällön ytimen. Liian vähäinen määrä ei anna tarpeeksi arvoa sanalle, kun taas liiallinen ja luonnoton avainsanojen käyttö (keyword stuffing) saatetaan katsoa hakukoneiden manipuloinniksi ja siksi vaikuttaa negatiivisesti hakutulosnäkyvyyteen.

Sivun metaotsikko, eli title tag

Metaotsikko on hakukoneiden kannalta yksittäisen sivun tärkein elementti. Se kertoo sekä hakukoneille että käyttäjille, mikä tietyn sivun aihe on ja se näytetään hakukoneissa hakutuloksen otsikkona. Metaotsikon tulisi kuvailla ytimekkäästi kyseisen sivun aihealuetta ja houkutella klikkaamaan sivuillesi.

Luo joka sivulle oma yksilöllinen, noin 65 merkkiä pitkä metaotsikko, jossa käytetään ks. sivun kannalta tärkeimpiä avainsanoja. Voit käyttää otsikossa sanan eri muotoja, mutta tee se luonnollisesti. Älä ahda otsikkoa täyteen avainsanoja, se ei näytä hakutuloksessa hyvältä. Pyri asettamaan tärkein avainsana ensimmäiseksi ja esim. yrityksen nimi viimeiseksi jos sen metaotsikkoon haluaa sisällyttää.

Älä tee näin:

Auton katsastus, Auton katsastukset, Autokatsastus, Katsasta autosi

Vaan tee se houkuttelevasti ja tyylillä:

Autokatsastus palvelee – Auton katsastus edullisesti | Autopalvelu

Jos title on liian pitkä, hakukone katkaisee sen kolmella pisteellä.

Sivun metakuvaus (meta description) houkuttelee klikkaamaan

Sivun metakuvaus (meta description) ytimekäs yhteenveto sivun sisällöstä. Sivun kuvaus näytetään hakutuloksessa otsikon alapuolella. Metakuvauksen tarkoitus on kertoa houkuttelevasti minkälaista sisältöä sivulta löytyy ja näin saada kävijöitä klikkaamaan.

Käytä kuvauksessa sivun tärkeimpiä avainsanoja, ne näytetään hakutuloksessa lihavoituna. Kuvauksen optimaalinen pituus on 100 – 150 merkkiä.

Onko Google indeksoinut sivustosi?

Voit tarkistaa helposti selaimella miten Google näkee ja näyttää sivustosi kaikki yksittäiset sivut hakutuloksessa. Tämä onnistuu kirjoittamalla selaimen osoitepalkkiin site: ja perään kotisivujesi osoite. Esimerkiksi ”site:www.kotisivupalvelut.fi”. Tuloksesta näet kuinka monta sivua Google on löytänyt kotisivuiltasi sekä sivujen otsikot ja kuvaukset. Metakuvaus saattaa kuitenkin vaihdella hakutermistä riippuen, mikäli Google on sitä mieltä, että sivujen leipätekstistä löytyy hakua paremmin vastaava ote, kuin se mikä on itse määritetty metakuvaukseen.

Indeksoidut sivut Googlen hakutuloksessa

Varsinaisen sisällön eli leipätekstin tuottaminen

Tekstin tulisi olla selkeää ja helposti luettavaa sekä asiakkaan kannalta olennaista tekstiä. Yhdellä sivulla on parempi kertoa suppeasta aiheesta paljon, kuin monesta aiheesta vähän. Mene asiaan mahdollisimman nopeasti ja sijoita sivun ydinsanoma ja tärkeimmät asiat sivun alkuun.

Sivun pääotsikossa tulisi olla sisällön kannalta tärkeimmät, myös title-elementissä mainitut avainsanat tai avainsanayhdistelmät. Kannattaa välttää yleispäteviä otsikoita kuten ”Tervetuloa kotisivuilleni”, jotka eivät ole riittävän kuvaavia hakukoneiden kannalta. Lisää väliotsikoita jakamaan teksti helposti luettaviin ja loogisiin osiin. Käytä avainsanoja tai sen taivutuksia myös väliotsikoissa. Avainsanoja kannattaa ripotella ympäri tekstiä ensisijaisesti juuri haettavassa muodossaan, mutta lisäksi myös eri taivutuksissa.

Google arvostaa varsinkin tuoretta ja yksilöllistä sisältöä. Yritä tuoda sivuilla tasaisin väliajoin uutta sisältöä. Kirjoita esimerkiksi blogia. Google arvostaa myös mitä kauemmin vierailija sivuilla viihtyy.

Sisältötekstin kirjoittaminen on tasapainottelua hakukoneen ja ihmislukijan välillä. Ei hyödytä vaikka sivut sijoittuisivatkin korkealle, jos teksti ei ole lukijan kannalta kiinnostavaa. Samalla taas kilpailun jatkuvasti kasvaessa, on hakukoneet otettava entistä paremmin huomioon että näkyvyyttä yleensä saa.

Kotisivun sisäiset ja ulkopuolelta tulevat linkit

Kotisivun sisäiset linkit ovat tärkeässä asemassa hakukoneoptimoinnissa. Niiden avulla Google päättelee kuinka tärkeä tietty sivu on oman sivustosi sisällä. Jos yksittäiseen sivuun linkitetään useammasta eri sivustosi sivusta, on se varmasti tärkeää sisältöä niin ihmisvierailijalle kuin hakukoneelle. Varo kuitenkaan ahtamasta liikaa linkkejä yhdelle sivulle.

Kotisivun ulkopuolelta tulevat linkit ovat hakukoneiden mieleen ja niitä arvostetaan paljon. Ulkopuoliset linkit ovat tehokkaita, mutta erittäin vaikea hankkia. Linkki saa huomattavaa lisäarvoa jos linkittävällä sivustolla käsitellään samaa asiaa, eli sisältää samoja avainsanoja kuin omat sivustosi.

Muutamia vinkkejä linkkien hankkimiseen:

  • Pyydä yhteystyökumppaneiltasi tai asiakkailtasi mahdollisuutta lisätä sivustosi linkki heidän sivuilleen.
  • Linkitä sivuillesi muilta omilta sivustoiltasi.
  • Ota yhteyttä muihin sivustoihin, jos omilla sivuillasi on heidän kävijöilleen hyödyllistä sisältöä.

Myös erilaiset blogit ja foorumit ovat hyviä ulkopuolisten linkkien hankkimispaikkoja, mutta niissä linkeille asetetaan usein ”NoFollow” -attribuutti, jolloin hakukone ei huomioi niitä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei niillä olisi merkitystä, sillä vaikka linkki itsessään ei lisäisi näkyvyyttä, arvostaa Google kävijöitä, joita linkin kautta sivuille tulee.

Vältä linkkisi joutumista linkkifarmeihin tai huonomaineisiin linkkihakemistoihin. Nykyään Googlen kanta on, että huonolaatuiset linkit eivät paranna, tai huononna sijoitusta, mutta turha linkkiä on selvästi huonolaatuiselle sivustolle lisätä.

Linkin ankkuritekstin, eli linkin tekstin olisi hyvä olla sivustoasi kuvaava. Eli tälle nimenomaiselle sivulle linkittävä hyvä ankkuriteksti olisi esimerkiksi ”Kotisivujen hakukoneoptimointi”.

Google My Business lisää yrityksesi näkyvyyttä ilmaiseksi

Google My Business täydentää nykyistä kotisivustoasi antamalla julkisen identiteetin Googlessa. Yrityksestä antamasi tiedot voivat näkyä Google-haussa ja Googlen kartta -palvelussa. Palvelun kautta voit tarjota helposti ajo-ohjeet , aukioloajat ja yhteystiedot.

Google My Business palvelun voit ottaa käyttöön täällä.

Varsinkin paikalliset tai tietyllä maantieteellisellä alueella toimivat yritykset hyötyvät Google My Business -palvelusta.

Hakukoneoptimointi vie aikansa, ole kärsivällinen

Hakukoneoptimointi on pitkäjänteistä puuhaa eikä tuloksia nähdä päivissä. Uusilla sivuilla voi mennä muutamia kuukausiakin ennen kuin nähdään mihin sijoituksiin se hakukoneissa alkaa asettumaan. Jo olemassa olevien sivustojen muutokset näkyvät yleensä jonkin verran nopeammin.

Google Keyword Planner – avainsanatyökalu kertoo hakumäärät ja antaa omia ehdotuksia

Googlen oma avainsanatyökalu on todella hyödyllinen hakumäärien selvittämiseen. Se antaa myös omia avainsanaehdotuksia, joista voit napata omaan toimintaasi tärkeimmät ja hyödyntää niitä sisällön luonnissa.

Avainsana työkalu löytyy täältä : Googlen Keyword Planner

Työkalu vaatii Google Ads-tilin luomista. Tilin luominen vaatii normaalisti luottokorttitietoja ja Google -kampanjan luomista. Kortin lisäämisen voi kuitenkin kiertää, jos ei ole tarkoitus mainostaa, vaan vain päästä työkaluihin käsiksi.

Kun olet luonut tilin ja kirjautunut sisään,voit valita kahdesta työkalusta. Discover new keywords, eli löydä uusia avainsanaehdotuksia, tai Get search volume and forecast, jolla voit listata avaintermejä ja katsoa miten niitä on Googlesta haettu.

Esimerkissä asetettu hakutermeiksi “kotisivut yritykselle”, “nettisivut yritykselle” ja “wordpress kotisivut”. Avainsanatyökalu näyttää hakumäärät, vaikkakin todella karkeasti.

Usein eniten haetuilla sanoilla on samalla myös suurin kilpailu, ja samalla vaivalloisinta saada itse näkyvyyttä. Tämän vuoksi kannattaa tutkia kilpailijoita ja pohtia onko omalla sivustolla mahdollisuuksia päästä kärkikahinoihin vai yrittääkö ottaa valtaansa hieman vähemmän kilpailtuja avainsanoja. Usein riittää se, että näkyy vähemmän kilpaillulla hakutermillä hyvin, kuin paljon kilpaillulla hakutermillä huonosti.

Google avainsanatyökalu

Muita hakuoptimoijan työkaluja

Googlen avainsanojen suunnittelutyökalu ei ole ainoa, mutta yksi tehokkaimmista työkaluista hakusanojen hahmottamiseen. Seuraavassa muutamia muita tunnettuja apuvälineitä:

Google Analytics
Google Analytics on Googlen analytiikkatyökalu, jolla pääset seuraamaan kotisivujesi kävijämääriä. Google Analytics kertoo mm. millä sivuilla vierailijat kävijät, kuinka kauan viettivät siellä aikaa ja tulivatko sivuille myöhemmin uudestaan. Google Analytics lisätään jo valmiina oleville kotisivuillesi.

Google analytics – Analytiikkatyökalu

Google Search Console
Google Search Console on Verkkovastaavan työkalut, jolla näkee millä hakusanoilla sivuille on päädytty. Täältä voi myös mm. lähetetään sivukartta Googlelle, mikä helpottaa sivujen indeksointia.

Google Search Console – Verkkovastaavan työkalu

Google Trends
Google Trendsillä pystyt tutkimaan Googlen nousevia hakuaiheita. Google Trends työkalussa annat hakutermin ja saat tuloksena hakemaasi termiin liittyen suosituimmat sanat, joita on Google hakukoneella haettu. Kohtalainen työkalu samankaltaisten hakutermien hahmottamiseen. Liian vähän hakuja saaneet termit eivät näy, joten ei välttämättä hyötyä harvemmin haettujen sanojen kohdalla.

Google Trends – Hakutrendit Googlessa

WordPress hakukoneoptimointi -lisäosat

WordPress hakukoneoptimointi on tärkeä toimenpide hakukoneystävällisten sivujen toteuttamikseksi ja näkyvyyden saamiseksi hakukoneissa. WordPress -sivuille on mahdollista asentaa lisäosia, jotka helpottavat  hakukoneoptimointia. Tällä hetkellä suosituimmat lisäosat hakukoneoptimointiin ovat WordPress SEO by Yoast ja Rank Math SEO

WordPress hakukoneoptimointi toteutetaan aivan samoin ja yhtäläisin periaattein kuin millä tahansa järjestelmällä toteutettujen kotisivujen hakukoneoptimointi, mutta lisäosien toiminnallisuuksissa on eroa.

Lisäosat sisältävät paljon erilaisia optimointiin liittyviä ominaisuuksia ja asetuksia. Suurin osa lisäosan asetuksista ovat jo oletuksena optimaaliset, joten pitääksemme ohjeistuksen mahdollisimman selkeänä, keskitytään tässä olennaisimpaan lähinnä sisällöntuottajan näkökulmasta.

WordPress SEO by Yoast tai Rank Math SEO asennetaan oletuksena kaikille Kotisivupalvelun toteuttamille kotisivuille.

Alla kevyt perehdytys Yoast SEO -lisäosaan. Tulemme lisäämään samanlaisen pian Rank Math SEO -lisäosasta.

Yoast SEO

Kun WordPress hakukoneoptimointi -lisäosa on kotisivuilla asennettuna ja aktiivinen, ilmaantuu Sivut sekä Artikkelit pääsivuille omat hakukoneoptimointi sarakkeet. Samoin itse sivujen muokkaustilassa on lisäkohta WordPress SEO by Yoast.

Päänäkymässä tarkistat kätevästi yksittäisen sivun Title otsikon, sivun kuvauksen ja avainsanan. Arvosana -sarake kertoo värein kuinka hyvin sivusto on optimointi ks. Avainsanalle.

  • Harmaa = sivua ei vielä optimointu
  • Punainen = vielä on paljon tehtävää optimoinnin suhteen
  • Keltainen = kohtalainen, mutta parantamisen varaa löytyy
  • Vihreä = optimointi onnistunut hyvin

Kun menet sivun tai artikkelin muokkaus sivulle, löytyy sisältöalueen alapuolelta oma hakukoneoptimointi -osio otsikolla ”WordPress SEO by Yoast”.

Yleiset tiedot  (General -välilehti)

Snippet Preview = Tältä kyseinen sivu näyttää hakukonetuloksessa. Ylimpänä otsikkona SEO Title eli sivun otsikko. Otsikon alapuolella sivun URL-osoite ja tämän jälkeen sivun kuvaus, eli Meta Description.

Focus Keyword = Lisää tähän sivun tärkein avainsana/hakutermi. Lisäosa vertaa ks. avainsanaa otsikkoon, kuvaukseen, sivun URL -osoitteeseen, leipätekstin otsikkoon sekä väliotsikoihin ja itse leipätekstiin.

Huomio! Lisäosa ei ymmärrä sanan eri muotoja, joten avainsanatiheyteen ja muihin kannattaa suhtautua varauksella. Google ymmärtää sanojen eri muotoja ja osaa yhdistää synonyymejä, kuten kotisivut ja nettisivut. Kuitenkin, varsinkin kilpailulla alalla, kannattaa pyrkiä käyttämään avainsanoja ainakin tärkeimmissä paikoissa juuri sitä haetussa muodossa (yleensä perusmuoto).

SEO Title = Title-elementti eli sivun otsikko on hakukoneiden kannalta sivun tärkein elementti. Se kertoo sekä hakukoneille että surffailijalle, mikä tietyn sivun aihe on. Title näytetään hakutuloksen otsikkona. Titlen tulisi kuvailla ytimekkäästi kyseisen sivun aihealuetta ja houkutella klikkaamaan sivuillesi.

Meta Description = Metakuvaus, eli sivun kuvaus. Kirjoita ytimekäs yhteenveto sivun sisällöstä. Sivun kuvaus näytetään hakutuloksessa otsikon alapuolella. Sivun kuvaus ei edistä sivujen sijoitusta hakukoneissa, vaan sen tarkoitus on kertoa houkuttelevasti minkälaista sisältöä sivulta löytyy ja näin saada kävijöitä klikkaamaan.

Sivun analyysi  (Page Analysis -välilehti)

Sivun analyysi kertoo tarkemmin, mitä asioita olisi hyvä ottaa huomioon ja mitä parannettavaa sivuilla hakukoneoptimoinnin kannalta olisi. Tässäkin kannattaa huomoida varsinkin hakusanatiheyden (keyword density) kannalta, ettei lisäosa ota huomioon sanan eri taivutusmuotoja.

Kun sivut on hakukoneoptimoitu, voit jäädä odottamaan kunnes hakukoneet käyvät sivustosi uudet tiedot läpi. Aikaa voi mennä viikosta useampaan viikkoon ennenkuin tuloksia alkaa näkymään, joten ole kärsivällinen.

Scroll to Top