Saavutettavuus parantaa yleistä käyttäjäkokemusta

Saavutettavuus kotisivujen suunnittelussa

Pyrimme aina ottamaan huomioon saavutettavuuden periaatteet, kun suunnittelemme yrityksille kotisivuja. Kotisivujen suunnittelu ei ole pelkästään visuaalista tai teknistä osaamista vaan myös eettinen velvollisuus varmistaa, että verkkosisällöt ovat saavutettavia kaikille käyttäjille riippumatta heidän fyysisistä, kognitiivisista tai sensorisista kyvyistään. Saavutettavuus on keskeinen periaate, joka pyrkii takaamaan, että verkkosisällöt ovat käyttäjäystävällisiä ja helposti käytettävissä erilaisille ihmisryhmille.

Miksi saavutettavuus on tärkeää?

Saavutettavuus on ratkaiseva tekijä, koska se mahdollistaa verkkoympäristön, joka ottaa huomioon kaikkien käyttäjien tarpeet. Esimerkiksi näkövammaiset käyttäjät voivat käyttää ruudunlukuohjelmia, jotka lukevat ääneen sivuston sisällön. Jos sivusto ei ole suunniteltu saavutettavaksi, ruudunlukuohjelmat eivät voi tulkita sisältöä oikein, mikä vaikeuttaa merkittävästi näkövammaisten käyttäjien kokemusta.

Lisäksi saavutettavuus parantaa yleistä käyttäjäkokemusta ja lisää sivuston kävijämäärää. Kun sivusto on helppokäyttöinen ja saavutettava, se houkuttelee laajempaa yleisöä, mukaan lukien ikääntyneet käyttäjät, henkilöt, joilla on oppimisvaikeuksia ja tilapäisesti vammaiset henkilöt.

5 periaatetta:

  • selkeä ja yksinkertainen kieli. Käytä mahdollisuuksien mukaan selkeää ja yksinkertaista kieltä, joka on helppo ymmärtää.
  • kuvien ja multimediaelementtien Alt-tekstit. Kuville ja multimediaelementeille annetaan kuvaavat alt-tekstit, jotta näkövammaiset käyttäjät voivat ymmärtää sisällön.
  • otsikot ja sisällysluettelo. Sisällön tuottamisessa on hyvä käyttää hierarkkisia otsikoita ja luoda selkeä sisällysluettelo, jotta käyttäjät voivat navigoida sivustolla helposti ja ymmärtää sen rakenteen.
  • värien kontrasti. On tärkeää, että tekstin ja taustan värien kontrasti on tarpeeksi suuri, jotta se on helposti luettavissa heikosti näkeville käyttäjille.
  • keyboard-navigointi. On hyvä, jos sivusto on navigoitavissa pelkästään näppäimistöllä, jotta käyttäjät, joilla on liikkumisvaikeuksia, voivat käyttää sitä helposti.

Testaa saavutettavuus

Käytä saavutettavuusarviointityökaluja ja testaa sivustosi saavutettavuus säännöllisesti varmistaaksesi sen noudattavan kansainvälisiä saavutettavuusstandardeja, kuten WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).

Facebook
Twitter
LinkedIn