Vimpaimien näyttäminen sivukohtaisesti

Vimpaimia voidaan käyttää myös, kun halutaan näyttää sisältöä, joka on leipätekstin ulkopuolisella alueella. Jos sisältö ei ole sama sivulta toiselle, voidaan käyttää mm. ’Widget logic”-lisäosaa määrittelemään, millä sivulla sisältö näytetään.

Kun lisäosa on asennettu, löytyy jokaisen vimpaimen alaosasta tekstialue ’Widget logic’.

Vimpaimen näyttäminen määritellään lyhyellä koodinpätkällä kirjoittamalla ’Widget logic’-tekstikenttään.

Muutamia esimerkkejä

is_page(’etusivu’) – Näyttää vimpaimen vain etusivulla

is_page(’etusivu’) || is_page(’yritys’) || is_page(’yhteydet’) – Näyttää vimpaimen etu-,yritys- sekä yhteydet-sivuilla

!is_page(’etusivu’) – Näyttää vimpaimen muilla kuin etusivulla

Lisää määrityksiä löytyy englannin kielellä osoitteesta täältä.

Widget-logic