Nettisivut yritykselle – Mistä ja miten? 

Mistä Nettisivut yritykselle

Nettisivut yritykselle joka haluaa näkyä verkossa. Nettisivut, verkkosivut, kotisivut yritykselle… kutsuttiin niitä miksi tahansa, ovat ne yrityksen toiminnan kannalta nykyaikana välttämätön markkinointikanava. Nettisivut yritykselle on pieni sijoitus hyötyynsä nähden. Nettisivut ovat yrityksen mainos ja käyntikortti verkossa. Ilman niitä on yritys lähes näkymätön. Seuraamalla omia tottumuksiamme, voimme itsekin todeta Internetin merkityksen nykyaikaisen kuluttajan arjessa. Fakta on, että yli 70% suomalaisista käyttää Internettiä etsiessään tietoa tuotteista sekä palveluista.

Oikein kohdennetut nettisivut ovat arvokas markkinointikanava yrityksen koosta riippumatta. Pienet ja paikalliset yrityksetkin voivat saada huomattavaa hyötyä siirtyessään puskaradiosta nettisivujen välityksellä kaiken kansan kuuluvuusalueelle.

Oikein toteutettuna nettisivut yritykselle ovat tehokas ja kestävä markkinointiväline.

Tee itse nettisivut

Nettisivujen tekeminen itse on nykyaikaisten julkaisujärjestelmien ja sisällönhallintajärjestelmien aikana hyvinkin mahdollista. Nettisivut yritykselle on toteutettavissa useammallakin eri menetelmällä. Sopivin ratkaisu nettisivujen tekemiseen riippuu paljon omasta tahtotilasta, teknisistä taidoista ja nettisivuille tarvittavista ominaisuuksista.

Nettisivut yritykselle kotisivuohjelmalla

Nettisivut yritykselle kotisivuohjelmilla tai ns. kotisivukoneilla. Kotisivukoneiden periaate on tarjota helposti rakennettavat ja ylläpidettävät kotisivut yritykselle. Kotisivupalvelut toimivat Avaimet käteen -periaatteella ja kaikki kotisivuihin tarvittavat peruspalvelut, kuten verkkotunnus ja webbihotelli, saadaan samasta paikasta. Kotisivukoneiden ominaisuudet ja muokkausmahdollisuudet ovat rajalliset, mikä kuitenkin samalla tekee kotisivukoneista helposti lähestyttävät ja nopeasti omaksuttavat. Useimpien yritysten tarkoituksiin kotisivukoneet jättävät kuitenkin toivomisen varaa niin ominaisuuksiiltaan kuin muokkausmahdollisuuksiltaan.

Kotisivukoneet ja kotisivujen ulkoasu

Kotisivun ulkoasu on sivujen ammattimaisuuden kannalta tärkeä tekijä ja sen tulisikin heijastaa ensisilmäyksellä yrityksen toimialaa tai palvelua. Kotisivukoneissa on valmiita ulkoasuja, joista voi valita mieleisensä. Ulkoasuun pystyy yleensä vaikuttamaan mm. vaihtamalla kuvat, värimaailmaa tai kirjasimia. Ulkoasun rakenne voi kotisivukoneissa olla melko kaavamainen, joka helpottaa sivujen rakentamista, mutta samalla karsii mahdollisuuksia toteuttaa monimuotoisimpia sivustoja. Mikäli haluaa oman, valmismalleista eriävän ulkoasun, vaatii se jo tarkempaa perehtymistä järjestelmään sekä ohjelmointitaitoja. Tällöin kannattaa pohtia työn ulkoistamista ammattilaiselle.

Monipuoliset verkkosivut yritykselle sisällönhallintajärjestelmällä

Kun yrityksen verkkosivuilta tarvitaan enemmän joustavuutta ja ominaisuuksia, kannattaa ne toteuttaa esimerkiksi avoimen lähdekoodin sisällönhallintajärjestelmä. Käytetyimpiä sisällönhallintajärjestelmiä ovat mm. WordPress, Joomla ja Drubal. Avoin lähdekoodi tarkoittaa sitä, että järjestelmän voi ladata, käyttää ja muunnella täysin veloituksetta.

WordPress on tällä hetkellä kirkkaasti eniten käytetty sisällönhallintajärjestelmä maailmassa. WordPress on alunperin kehitetty blogi-sivustojen julkaisemiseen, mutta on kehittynyt huimasti niistä ajoista kokonaisvaltaiseksi sisällönhallintajärjestelmäksi ja nykyään sitä käytetään sujuvasti monimuotoisten verkkosivujen tekemiseen. WordPress on mainituista helppokäyttöisin ja intuitiivisin. Vaikka WordPress on verrattain helppo asentaa ja käyttää, on sen oppimiskäyrä kotisivukoneita hieman korkeampi.

WordPressille on tuhansia ilmaisia sekä maksullisia lisäosia. Valtavan tarjonnan vuoksi ongelmaksi tietyn ominaisuuden löytämisen sijasta saattaa muodostua valinnanvaikeus. Ilmaisia ominaisuuksia voi tietenkin kokeilla tarpeen mukaan ja siirtyä toiseen mikäli ominaisuus ei miellytä.

Lue lisää WordPress -kotisivuista

Nettisivut yritykselle edullisesti valmiista sivupohjasta

Kotisivut yritykselle edullisesti onnistuu valmiista sivupohjasta. Suurin kuluerä kotisivujen toteutuksessa ovat graafinen suunnittelu sekä tekninen toteutus. Kun sivusto toteutetaan valmispohjasta, ei graafista suunnittelua niinkään tarvita ja ohjelmointipuolikin on jo lähes hoidettu. Valmiin kotisivupohjan käyttö on erinomainen ratkaisu yritykselle, joka ei tarvitse tai halua panostaa täysin räätälöityyn ulkoasuun.

WordPress sekä muiden avoimen lähdekoodin järjestelmillä ulkoasutarjonta on hyvinkin kattava. Tarjolla on lukematon määrä ilmaisia sekä maksullisia sivupohjia. Vaikka ilmainen ulkoasu voi houkutella, kannattaa laadukkaasti näkyville haluavan yrityksen ehdottomasti satsata maksulliseen sivupohjaan. Maksullisissa sivupohjissa on yleensä myös enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa ominaisuuksiin ja toimintoihin ilman ohjelmointiosaamista. Kolikon kääntöpuolena on kuitenkin, että suurempien rakennemuutoksia vaativien muutosten tekeminen valmiiseen sivupohjaan voi olla työlästä. Tämän vuoksi sivupohja kannattaa valita suoraan mahdollisimman hyvin ulkoasultaan, rakenteeltaan ja ominaisuuksiltaan sopiviksi yrityksen sen hetkisiin ja tuleviin tarpeisiin.

Nettisivut ja hinta

Nettisivujen hinta riippuu paljon mm. toteutustavasta, sivujen ulkoasusta ja tarvittavista ominaisuuksista. Edullisimmat kotisivut saa itse tekemällä, mutta omallekin ajalle kannattaa laskea arvo ja joskus ammattilaisen puoleen kääntyminen voi olla se edullisempi vaihtoehto.

Kotisivukoneiden hintapolitiikka perustuu kuukausimaksuihin. Perus kuukausimaksu sisältää kotisivutilan, kotisivukoneen sekä tietyt ominaisuudet. Erilaisia lisäosia ja ominaisuuksia on mahdollista valita ja ne kartuttavat kuukausimaksua. Kotisivukoneilla ei yleensä ole aloituksesta johtuvia kustannuksia, joten kynnys nettisivujen hankkimiselle matala. Kuitenkin kuukausimaksuista tulee nopeasti suurempi hinta kuin sivujen toteuttaminen avoimen lähdekoodin järjestelmällä vaikka mukaan laskettaisiin graafinen suunnittelu ja tekninen toteutus.

Kotisivuohjelmien asiakaspalvelu/tuki

Kotisivukoneet ovat kokonaisvaltainen palvelu ja useimmiten sisältää asiakastuen. Jos kotisivujen tekeminen ei ole lainkaan tuttua, kannattaa ennen palvelun tilaamista kuitenkin tuen kattavuus tarkistaa.

Avoimen lähdekoodin sisällönhallintajärjestelmillä ei ole omaa asiakaspalvelua. Kuitenkin esim. WordPress -osaajia on järjestelmän suosion vuoksi runsaasti tarjolla, joten tarvittavaa tukea varmasti löytyy.

Yhteenveto

Nettisivujen tekeminen sisältää useita eri osaamisalueita, jotka yhdessä aikaansaavat miellyttävän selailukokemuksen ja houkuttelevat potentiaalisia asiakkaita yrityksen tarjoaman palvelun ääreen. Mikäli jokin asia ei toimi, jää paras potentiaali saamatta. Kotisivujen houkutteleva ulkoasu, looginen rakenne ja kotisivujen hakukoneoptimointi ovat markkinoinnin kannalta avainasemassa.

Yksinkertaiset ja peruspäivitettävät nettisivut yritykselle saa toteutettua nopeallakin aikataululla erilaisilla kotisivukoneilla. Mikäli kotisivukoneiden tarjoamat ominaisuudet ovat riittävät ja ulkoasurakenteen jäykkyys ei haittaa voi kotisivukoneet olla yritystäsi varten.

Erilaisilla sisällönhallintajärjestelmillä, kuten WordPressillä, on mahdollista toteuttaa hyvinkin monimuotoiset nettisivut. Lisäominaisuuksia ja ulkoasuja on runsaasti tarjolla ilmaisista maksullisiin. Julkaisujärjestelmällä toteutetut sivut tulevat yleensä kotisivukonetta edullisemmaksi varsinkin jos itse hoitaa sivujen päivitykset. Oppimiskäyrä on kotisivukoneita hieman korkeampi, mutta esimerkiksi sisältösivujen perusmuokkaus on käytännössä lähes samanlainen järjestelmästä riippumatta (WYSIWYG – What You See Is What You Get). Suosionsa vuoksi sisällönhallintajärjestelmien osaajia on paljon, joten tarvittaessa apua sivujen toteuttamiseen varmasti löytyy.