Hakukoneoptimointi – Yrityksen kotisivut näkyviin

WordPress hakukoneoptimointi Google

WordPress hakukoneoptimointi Google

Mitä hakukoneoptimointi, eli SEO on ja miten se toteutetaan? Seuraavassa kirjoituksessa käydään läpi niitä kotisivujen hakukoneoptimointia ja siihen liittyviä asioita, joita kannattaa ottaa huomioon jo sisältöä tuotettaessa. Korkea hakukonelöydettävyys on tärkeä osa onnistunutta verkkosivuprojektia.

Kotisivujen hakukoneoptimointi on toimenpide, jolla pyritään parantamaan sijoitusta hakukoneen luonnollisissa eli orgaanisissa hakutuloksissa. Googlen hakutulossivulla ensimmäiset 0-4 tulosta on maksettuja mainoksia.

Mitkä seikat vaikuttavat kotisivujen hakukonenäkyvyyteen

Kotisivujen hakukonenäkyvyyteen vaikuttaa moni eri asia. Hakukoneoptimointi on pinnan alla monimutkainen kokonaisuus eikä aina täysin pysty ennustamaan miten sivusto hakukoneissa sijoittuu. Kuitenkin on tietyt perusasiat, joilla saadaan vankka pohja hakukonenäkyvyyteen. Kotisivut pisteytetään mm. seuraavia seikkoja huomioon ottaen: käytetyt avainsanat, sivuston rakenne, sivuston ikä, latausnopeus, sivustoon ulkopuolelta tulevien linkkien määrä jne.

Tunnista tärkeimmät hakusanat ja termit

Ensin on löydettävä ne sanat, joita potentiaaliset asiakkaat syöttävät hakukoneen hakukenttään etsiessään palveluita netistä. Yksinkertaisimmillaan hakusanakartoituksen voi tehdä seuraavasti:

  1. Pohdi millä hakusanoilla/termeillä itse etsisit tarjoamaasi palvelua ja kirjaa ne ylös
  2. Tutustu kilpailijoihin ja heidän käyttämiinsä avainsanoihin

Avainsanojen kuukausittaiset hakumäärät voi tarkistaa esim. Googlen Keyword Planner -työkalulla. Samaisella työnkalulla voi myös hakea Googlen ehdottamia hakusanaehdotuksia. Tästä työkalusta lisää alempana.

Käytä avainsanoja oikein

Jokaisen yksittäisen sivun pystyy tehokkaasti optimoimaan 1-4 avainsanalle.

Kaikenkattavaa sivustoa ei pysty tekemään. Yksittäisen sivun pystyy optimoimaan järkevästi muutamille päätermeille. Tämän lisäksi sivu voi tietenkin saada ”sivuosumia” otsikoissa ja leipätekstissä käytettyjen sanojen mukaan.

Tärkeimpien hakusanojen tulisi toistua sivun osoitteessa (URL), sivun otsikkotagissa (title tag), sivun kuvauksessa (description tag) leipätekstin otsikoissa, sekä itse leipätekstissä. Vain näin Google saa käsityksen, että ks. aiheet ovat tärkeässä osassa sivuillasi.

Avainsanoja tulisi käyttää niin, että kokonaisprosentti avainsanalle olisi 2-3% koko kotisivujen tekstisisällöstä. Liian vähäinen määrä ei anna tarpeeksi arvoa sanalle, kun taas liiallinen ja luonnoton avainsanojen käyttö (keyword stuffing) saatetaan katsoa hakukoneiden manipuloinniksi ja siksi vaikuttaa negatiivisesti hakutulosnäkyvyyteen. Tekstiä sivuilla olisi suositeltava olla 200-300 sanaa/sivu, jolloin aina yhden hakutermi olisi hyvä ilmaantua kokonaisuudessaan 6-10 kertaa.

Sivun title tag (eli title-elementti, ikkunaotsikko jne…)

Title-elementti (=title tag, ikkunaotsikko jne) on hakukoneiden kannalta yksittäisen sivun tärkein elementti. Se kertoo sekä hakukoneille että käyttäjille, mikä tietyn sivun aihe on ja se näytetään hakutuloksen otsikkona. Titlen tulisi kuvailla ytimekkäästi kyseisen sivun aihealuetta ja houkutella klikkaamaan sivuillesi.

Luo joka sivulle oma yksilöllinen, noin 65 merkkiä pitkä title-otsikko, jossa käytetään ks. sivun kannalta tärkeimpiä avainsanoja. Voit käyttää otsikossa sanan eri muotoja, mutta tee se luonnollisesti. Älä ahda otsikkoa täyteen avainsanoja, se ei näytä hakutuloksessa hyvältä. Pyri asettamaan tärkein avainsana ensimmäiseksi ja esim. yrityksen nimi viimeiseksi jos sen title-elementtiin haluaa sisällyttää.

Älä tee näin:

Auton katsastus, Auton katsastukset, Autokatsastus, Katsasta autosi

Vaan tee se houkuttelevasti ja tyylillä:

Autokatsastus palvelee – Auton katsastus edullisesti | Autopalvelu

Jos title on liian pitkä, hakukone katkaisee sen kolmella pisteellä.

Sivun kuvaus (meta description) houkuttelee klikkaamaan

Sivun kuvaus (meta description) ytimekäs yhteenveto sivun sisällöstä. Sivun kuvaus näytetään hakutuloksessa otsikon alapuolella. Sivun kuvaus ei edistä sivujen sijoitusta hakukoneissa, vaan sen tarkoitus on kertoa houkuttelevasti minkälaista sisältöä sivulta löytyy ja näin saada kävijöitä klikkaamaan.

Käytä kuvauksessa sivun tärkeimpiä avainsanoja, ne näytetään hakutuloksessa lihavoituna. Kuvauksen optimaalinen pituus on 50 – 300 merkkiä.

google-hakutulos

Miten Google näkee ja näyttää sivusi hakutuloksissa

Voit tarkistaa helposti selaimella miten Google näkee ja näyttää sivustosi kaikki yksittäiset sivut hakutuloksessa. Tämä onnistuu kirjoittamalla selaimen osoitepalkkiin site: ja perään kotisivujesi osoite. Esimerkiksi ”site:www.kotisivupalvelut.fi”. Tuloksesta näet kuinka monta sivua Google on löytänyt kotisivuiltasi sekä sivujen otsikot ja kuvaukset.

Google hakuominaisuus ja hakutulos

Varsinaisen sisällön eli leipätekstin tuottaminen

Tekstin tulisi olla selkeää ja helposti luettavaa sekä asiakkaan kannalta olennaista tekstiä. Yhdellä sivulla on parempi kertoa suppeasta aiheesta paljon, kuin monesta aiheesta vähän. Mene asiaan mahdollisimman nopeasti ja sijoita sivun ydinsanoma ja tärkeimmät asiat sivun alkuun.

Sivun pääotsikossa tulisi olla sisällön kannalta tärkeimmät, myös title-elementissä mainitut avainsanat tai avainsanayhdistelmät. Kannattaa välttää yleispäteviä otsikoita kuten ”Tervetuloa kotisivuilleni”, jotka eivät ole riittävän kuvaavia hakukoneiden kannalta. Lisää väliotsikoita jakamaan teksti helposti luettaviin ja loogisiin osiin. Käytä avainsanoja tai sen taivutuksia myös väliotsikoissa. Avainsanoja kannattaa ripotella ympäri tekstiä ensisijaisesti juuri haettavassa muodossaan, mutta lisäksi myös eri taivutuksissa.

Google arvostaa varsinkin tuoretta ja yksilöllistä sisältöä. Yritä tuoda sivuilla tasaisin väliajoin uutta sisältöä. Kirjoita esimerkiksi blogia. Google arvostaa myös mitä kauemmin vierailija sivuilla viihtyy.

Sisältötekstin kirjoittaminen on tasapainottelua hakukoneen ja ihmislukijan välillä. Ei hyödytä vaikka sivut sijoittuisivatkin korkealle, jos teksti ei ole lukijan kannalta kiinnostavaa. Samalla taas kilpailun jatkuvasti kasvaessa, on hakukoneet otettava entistä paremmin huomioon että näkyvyyttä yleensä saa.

Kotisivun sisäiset ja ulkopuolelta tulevat linkit

Kotisivun sisäiset linkit ovat tärkeässä asemassa hakukoneoptimoinnissa. Niiden avulla Google päättelee kuinka tärkeä tietty sivu on oman sivustosi sisällä. Jos yksittäiseen sivuun linkitetään useammasta eri sivustosi sivusta, on se varmasti tärkeää sisältöä niin ihmisvierailijalle kuin hakukoneelle. Varo kuitenkaan ahtamasta liikaa linkkejä yhdelle sivulle. Yhdellä sivulla saisi olla, hieman sisällön määrästä riippuen, enintään 100 kpl linkkejä.

Kotisivun ulkopuolelta tulevat linkit ovat hakukoneiden mieleen ja niitä arvostetaan paljon. Ulkopuoliset linkit ovat tehokkaita, mutta erittäin vaikea hankkia. Linkki saa huomattavaa lisäarvoa jos linkittävällä sivustolla käsitellään samaa asiaa, eli sisältää samoja avainsanoja kuin omat sivustosi.

Muutamia vinkkejä linkkien hankkimiseen:

  • Pyydä yhteystyökumppaneiltasi tai asiakkailtasi mahdollisuutta lisätä sivustosi linkki heidän sivuilleen.
  • Linkitä sivuillesi muilta omilta sivustoiltasi.
  • Ota yhteyttä muihin sivustoihin, jos omilla sivuillasi on heidän kävijöilleen hyödyllistä sisältöä.

Myös erilaiset blogit ja foorumit ovat hyviä ulkopuolisten linkkien hankkimispaikkoja, mutta niissä linkeille asetetaan usein ”NoFollow” -attribuutti, jolloin hakukone ei huomioi niitä.

Vältä linkkisi joutumista linkkifarmeihin tai huonomaineisiin linkkihakemistoihin, joista hakukone saattaa rangaista alentamalla sivustosi sijaintia.

Linkin ankkuritekstin, eli linkin tekstin olisi hyvä olla sivustoasi kuvaava. Eli tälle nimenomaiselle sivulle linkittävä hyvä ankkuriteksti olisi esimerkiksi ”Kotisivujen hakukoneoptimointi”.

Google My Business lisää yrityksesi näkyvyyttä ilmaiseksi

Google My Business täydentää nykyistä kotisivustoasi antamalla julkisen identiteetin Googlessa. Yrityksestä antamasi tiedot voivat näkyä Google-haussa, Mapsissa ja Google+ -palvelussa. Palvelun kautta voit tarjota helposti ajo-ohjeet yritykseesi Mapsissa, aukioloajat Google-haussa tai puhelinnumeron, jota klikkaamalla yritykseesi voi soittaa matkapuhelimella.

Google My Business palvelun voit ottaa käyttöön täällä.
Lue Usein kysytyt kysymykset palveluun liittyen täältä.

Varsinkin paikalliset tai tietyllä maantieteellisellä alueella toimivat yritykset hyötyvät Google My Business -palvelusta.

Hakukoneoptimointi vie aikansa, ole kärsivällinen

Hakukoneoptimointi on pitkäjänteistä puuhaa eikä tuloksia nähdä päivissä. Uusilla sivuilla voi mennä muutamia kuukausiakin ennen kuin nähdään mihin sijoituksiin se hakukoneissa alkaa asettumaan. Jo olemassa olevien sivustojen muutokset näkyvät yleensä jonkin verran nopeammin.

Katso myös WordPress -sivujen hakukoneoptimointi -opas.


Google Adwords Tool – avainsanatyökalu kertoo hakumäärät ja antaa omia ehdotuksia

Googlen oma avainsanatyökalu on todella hyödyllinen hakumäärien selvittämiseen. Se antaa myös omia avainsanaehdotuksia, joista voit napata omaan toimintaasi tärkeimmät ja hyödyntää niitä sisällön luonnissa.

Avainsana työkalu löytyy täältä : Googlen Keyword Planner

Työkalu vaatii Google Adwords -tilin luomista. Tilin luominen vaatii luottokorttitietoja ja Google -kampanjan luomista. Tämän voi kuitenkin kiertää seuraavasti (ainakin vielä 4/2018):

Kun olet luomassa tiliä ja sivulla, jossa udellaan sähköpostiosoitetta sekä verkkosivuston osoitetta, älä klikkaa ”jatka” -nappia. Sen sijaan mene kohtaan ”Ohita opastettu määritys.”

Google hakukoneoptimointi työkalu

Google Adwords Tool – avainsanatyökalu kertoo hakumäärät

Hakukoneoptimointi – Google avainsanatyökalu

Googlella on kätevä avainsanatyökalu, jolla pystyy kartoittamaan avainsanojesi hakumäärät. Google Keyword Planner vaatii tilin luomisen. Tilin luominen on nopeaa ja työkalusta saatava hyöty suuri. Jos sinulle on jo Gmail tili, voi avainsanatyökalun aktivoida sillä.

Kun olet luonut tilin ja kirjautunut sisään, valitse avainsanatyökalu: ”Nouda avainsanaluettelon hakujen määrä tai ryhmittele avainsanat mainosryhmiin”. Kirjoita jokainen hakemasi termi omalle rivilleen. Hae myös hakusanojen eri muotoja ja katso mitkä muodot saavat eniten osumia.

Esimerkissä haetut sanat “kotisivut yritykselle”, “nettisivut yritykselle”, “omat kotisivut” ja “kotisivu edullisesti” ovat potentiaalisimmat termit hakumäärien vuoksi. Usein eniten haetuilla sanoilla on samalla myös suurin kilpailu ja tämän vuoksi niillä voi olla vaikea saada näkyvyyttä. Tämän vuoksi kannattaa tutkia kilpailijoita ja pohtia onko omalla sivustolla mahdollisuuksia päästä kärkikahinoihin vai yrittääkö ottaa valtaansa hieman vähemmän kilpailtuja avainsanoja.

Muita hakuoptimoijan työkaluja

Google Adwords Avainsanojen suunnittelija ei ole ainoa, mutta yksi tehokkaimmista työkaluista hakusanojen hahmottamiseen. Seuraavassa muutamia muita tunnettuja apuvälineitä:

Google Analytics
Google Analytics on Googlen analytiikkatyökalu, jolla pääset seuraamaan kotisivujesi kävijämääriä. Google Analytics kertoo mm. millä sivuilla vierailijat kävijät, kuinka kauan viettivät siellä aikaa ja tulivatko sivuille myöhemmin uudestaan. Google Analytics lisätään jo valmiina oleville kotisivuillesi.

Google analytics – Analytiikkatyökalu

Google Webmaster Tools
Google Webmaster Tools on Verkkovastaavan työkalut, jolla näkee millä hakusanoilla sivuille on päädytty. Verkkovastaavan työkaluilla myös mm. lähetetään sivukartta Googlelle, mikä helpottaa sivujen indeksointia.

Google Webmaster Tools – Verkkovastaavan työkalu

Google Trends
Google Trendsillä pystyt tutkimaan Googlen nousevia hakuaiheita. Google Trends työkalussa annat hakutermin ja saat tuloksena hakemaasi termiin liittyen suosituimmat sanat, joita on Google hakukoneella haettu. Kohtalainen työkalu samankaltaisten hakutermien hahmottamiseen. Liian vähän hakuja saaneet termit eivät näy, joten ei välttämättä hyötyä harvemmin haettujen sanojen kohdalla.

Google Trends – Hakutrendit Googlessa